Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Akcija zbiranja in odstranjevanja nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek,

16.5.2022, potekala

AKCIJA ZBIRANJA IN ODSTRANJEVANJA NEVARNIH IN KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

V akciji se zbira naslednje komunalne nevarne odpadke iz gospodinjstva: barve, lake, črnila, lepila, smole, kite, detergente, čistila, kozmetična in pralna sredstva, topila, razredčila, kisline, baze, foto kemikalije, pesticide, biocide, odpadna zdravila, čistilna, kozmetična in pralna sredstva, baterije in akumulatorje, onesnaženo embalažo iz lesa, stekla, plastike, papirja in kovin, radije, tv, računalnike, elektronsko opremo in fluorescentne cevi, jedilna olja in maščobe ter manjšo količino avtomobilskih odpadnih olj (do 10 litrov).

V akciji se zbira naslednje kosovne odpadke iz gospodinjstva:

pohištvo, večje kose lesa, preproge, vzmetnice, kovine, večji gospodinjski aparati (pečice, štedilniki…), večje plastične kose in embalažo.

 

V sklopu te akcije se ne zbira odpadnih pnevmatik, azbestnih in drugih gradbenih odpadkov. Predhodno odloženi odpadki ne bodo pobrani!

 

Občane obveščamo, da je oddaja kosovnih in nevarnih odpadkov brezplačna.

Naslednja akcija zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev bo pomladi 2023.

V akciji se ne prevzema nevarnih in kosovnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti.

 

Kosovne odpadke lahko oddate tudi na zbirnem centru v Bodrežu (torek od 14:00 do 17:00, sobota od 7:30 do 9:30) in Anhovem (četrtek od 10:00 do 13:00, sobota od 10:00 do 12:30).

Kraj

Lokacija prevzema

Termin prevzema

KAL NAD KANALOM

odcep Kačja Draga

14.30

15:10

LEVPA

pri večnamenskem objektu

15:25

15:45

ROČINJ

pri pokopališču

16:00

16:30

KAMBREŠKO

pri eko otoku

16:45

17:10

LIG

bivše kontejnersko mesto pred vasjo

17:30

17:55

PLAVE

na železniški postaji

18:10

18:35