Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Sprejeti SKLEPI na 25. redni seji občinskega sveta

Občinski svet je na 25. redni seji sprejel Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra ter Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra v priponki.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v priponki.