Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

PREKLIC velike požarne ogroženosti naravnega okolja v Občini Kanal ob Soči

Uprava RS za zaščito in reševanje je razglasila Delni preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja v jugozahodnem delu Slovenije 8. 7. 2022

 

Razglašamo prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. julija 2022, v občinah Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava, Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. V občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja velja na območju severno od reke Vipave, v občini Nova Gorica pa na območju severno od rek Vipava in Branica.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena 1. julija 2022, ostane v veljavi v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, na območju južno od reke Vipave ter v občini Nova Gorica na območju južno od rek Branica in Vipava.

Na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju do preklica poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija bosta na območjih teh občin še naprej izvajala poostren nadzor.

gov.si.share.and.social.media.jpg