Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Obvestilo o dodeljenih sredstvih za ureditev vodovoda v naselju Plave - I. faza

Občina Kanal ob Soči se je v začetku leta 2022 prijavila na dva razpisa Ministrstva za okolje in prostor z namenom ureditve fekalne kanalizacije in vodovoda v naselju Plave – I. faza (gradnja čistilne naprave 300 PE). Gre za finančno podporo EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.

Na javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) se je občina prijavila s projektom Vodovod Plave – I. faza in dne 24. 8. 2022 prejela Odločbo s strani ministra za okolje in prostor, da so sredstva v zaprošeni višini odobrena. Znesek sofinanciranja projekta znaša 211.312,34 EUR, medtem ko je skupna ocenjena vrednost projekta 430.932,08 EUR z DDV.

Gre za izgradnjo vodovoda v naselju Plave v dolžini 1.600 metrov, s katerim bo prebivalcem naselja zagotovljena zanesljiva, kakovostna in varna vodooskrba, predvsem pa bo dosežena učinkovitejša raba vode vodovodnega sistema.  Izvedba investicije je predvidena v letu 2023.

 

Vloga za sofinanciranje  ureditve fekalne kanalizacije ter izgradnje čistilne naprave v višini 472.881,00 EUR je v pregledovanju na ministrstvu in odločitev še pričakujemo. Celotna vrednost tega projekta je ocenjena na 960.018,00 EUR z DDV.

NOO_Logo_RGB_primarni_SI_gradient.png

SL_Financira_Evropska_unija_POS.jpg