Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za Volitve predsednika republike

Občina Kanal ob Soči na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavlja

Pogoje za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za Volitve predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 23. oktobra  2022.

Občina Kanal ob Soči bo organizatorjem volilne kampanje brezplačno zagotovila označena plakatna mesta na eni lokaciji v Kanalu, v Desklah in v Ročinju s posamezno plakatno površino do 0,7 m x 1 m.

Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest dostaviti najkasneje do torka,  27. 9. 2022, do vključno 12. ure, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo,  ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: , s pripisom »Vloga za brezplačno uporabo plakatnih mest za Volitve predsednika«.

Po pošti poslana vloga mora (ne glede na vrsto pošiljke) prav tako prispeti na naslov do navedenega datuma in ure.

Žrebanje označenih plakatnih mest bo v sredo, 28. 9. 2022, ob 10. uri v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. O rezultatih žrebanja bodo organizatorji volilne kampanje obveščeni po elektronski pošti, naslednji dan.

Več v prilogi TU!

Plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih za volilno kampanjo bo možno, vendar največ 5 plakatov na kandidata po veljavnem Ceniku.