Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Rezultati izvedbe meritev vsebnosti dioksinov in furanov v zunanjem zraku v Desklah

Spoštovani!

Agencija za okolje v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano je v maju 2022 izvedla meritve vsebnosti dioksinov in furanov na lokaciji osnovne šole v Desklah v Občini Kanal ob Soči. Odvzeti so bili štirje 48 urni vzorci zunanjega zraka. Rezultati meritev so pokazali, da so bile v vseh vzorcih v Desklah vsebnosti dioksinov in furanov pod mejo določljivosti.

Rezulatati meritev so v priponki.