Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Javni natečaj za delovno mesto INŠPEKTOR v medobčinski upravi

Občina Kobarid kot sedežna občina organa skupne občinske uprave s statusom delodajalca objavlja Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR (C067002) v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja);

- najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj;

- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi);

- opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi);

- opravljen strokovni izpit za inšpektorja (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti najkasneje v šestih mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi; šteje se, da ima oseba opravljen strokovni izpit za inšpektorja, če ima opravljen pravniški državni izpit);

- znanje uradnega (slovenskega) jezika;

- vozniški izpit B kategorije;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ki je lahko neenakomerno razporejen v skladu z internim pravilnikom, in šestmesečnim poskusnim delom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem prijavnem obrazcu Vloga za zaposlitev s priloženimi ustreznimi dokazili in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »JAVNI NATEČAJ INŠPEKTOR, Št. 100-0008/2022 – NE ODPIRAJ« na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Prijavo se lahko vloži do vključno 6. 10. 2022.

Za pravočasno prijavo po pošti se šteje prijava, ki je oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan prijave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, zadostuje lastnoročni podpis. Elektronska prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge v skenirani obliki.

Dokumenti, priloge: 

Javni natečaj - vsebina

Vloga za zaposlitev - inšpektor