Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

SPOROČILO ZA JAVOST – Otvoritev komunalne infrastrukture Prilesje

V sredo, 12.10.2022 je v Prilesju potekala slavnostna otvoritev komunalne infrastrukture Prilesje.

 

 

Projekt izgradnje komunalne infrastrukture Prilesje je bil razdeljen na dve fazi. Prvo fazo je izvajalo podjetje Ginex International d.o.o. iz Nove Gorice, ki je pogodbo podpisalo 17.6.2020. Izvedba prve faze je zajemala izgradnjo čistilne naprave in ureditev dostopne poti z vgradnjo vse potrebne infrastrukture.

 

Drugo fazo pa je izvajalo podjetje STOPAR PGM d.o.o iz Ajdovščine, ki je pogodbo podpisalo 17.5.2021 in izvedlo vsa preostala dela.

 

Komunalna infrastruktura Prilesje zajema:

  • izgradnjo čistilne naprave za 100 PE (populacijskih enot); razširitev dostopne poti do čistilne naprave; izgradnjo podpornih zidov na dostopni poti; izgradnjo fekalne kanalizacije; izgradnjo meteorne kanalizacije; prenovo celotnega vodovodnega omrežja; izgradnjo kanalizacije optičnega omrežja; izvedbo ukrepov za umiritev prometa skozi naselje in preplastitev vseh cest na območju posega v naselju.

 

 

V fazi gradnje je bilo položenih 414 m cevi različnih dimenzij fekalne kanalizacije, 468 m cevi različnih dimenzij meteorne kanalizacije, 765 m vodovodnih cevi različnih dimenzij in 1167 m mikro cevi za razvod optičnega omrežja po vasi.

 

Zaradi zelo strmega terena je bilo potrebno ob celotni dolžini dostopne poti do čistilne naprave zgraditi nove podporne zidove. Vas je v celoti dobila tudi novo asfaltno prevleko.

 

Celotna vrednost zaključenega projekta znaša 578.598,71 EUR brez DDV.

 

Poleg celovite ureditve komunalne infrastrukture v vasi Prilesje, je občina v tem mandatu uredila tudi parkirišče ob mrliški vežici, izvaja pa še sanacijo fasade zaradi zamakanja mrliške vežice. Vrednost teh dveh investicij znaša skupaj 69.952,46 EUR.

 

Županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec se je ob tej priložnosti zahvalila krajanom za potrpljenje v času gradnje ter za vse sodelovanje in pomoč. Obenem pa izrazila veliko zadovoljstvo nad urejeno vasjo, ki je zaživela v novi podobi. Krajanom je zaželela, da bi jim nova komunalna infrastruktura čim bolje služila.

 

 

slika_2.jpg