Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Javno naznanilo o Javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD OPPN ČHE Avče

Občina Kanal ob Soči obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta ČHE Avče z identifikacijsko številko 2754 v zbirki prostorskih aktov.

Javna razgrnitev bo potekala  v času od  24. oktobra 2022 do vključno 24. novembra 2022. 

 

Gradivo bo v času javne razgrnitve razgrnjeno v prostorih Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, v poslovnem času občinske uprave in dostopno na spletni strani občine:

https://www.obcina-kanal.si/sl/objave-in-razpisi/javne-razgrnitve-/  povezava:  https://opn.si/OPPN_CHE_AVCE/

 

Javna obravnava bo v sejni sobi Občine Kanal ob Soči v sredo, 2. novembra 2022,  s pričetkom ob 17.00 uri  in na Kanalskem vrhu v objektu ob akumulacijskem jezeru ČHE v četrtek, 3. novembra 2022, s pričetkom ob 17.00 uri.

 

V času javne razgrnitve je možno podati pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na enega od naslednjih načinov:

-              pisno na naslov: Občina (Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,

-              na elektronski naslov Občine ( - v rubriki >Zadeva< navesti ključne besede >Javna razgrnitev SD OPPN ČHE Avče<,

-              v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve.

 

Celotno besedilo v prilogi!