Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendumsko kampanjo

Občina Kanal ob Soči na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavlja

 

POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUMSKO KAMPANJO: za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah Zakona o vladi republike Slovenije, za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o radioteleviziji Slovenije.

Občina Kanal ob Soči bo organizatorjem volilne kampanje brezplačno zagotovila označena plakatna mesta na obstoječi lokaciji v Kanalu, v Desklah in v Ročinju s posamezno plakatno površino formata B1 (0,7mx1m).

Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest oddati najkasneje do petka, 11. 11. 2022, do vključno 12. ure, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,  ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si, s pripisom »Referendumska kampanja«.

Žrebanje označenih plakatnih mest bo v ponedeljek, 14. 11. 2022, ob 10. uri v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. O rezultatih žrebanja bodo organizatorji volilne kampanje obveščeni po elektronski pošti še isti dan.

 

Pogoji v prilogi!