Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Javni poziv za posredovanje kandidatov za člane nadzornega odbora

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 23. in 36. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19; v nadaljevanju: Statut)

POZIVA občane, njihove organizacije, politične stranke in skupine volivcev in politične stranke, da vložijo predloge kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči, ki šteje pet članov.

Pisne predloge, s pisno izjavo kandidata o strinjanju s predlogom za imenovanje v odbor oz. komisijo, dostavite po elektronski pošti na naslov , zadeva: »Predlog kandidatov za člane Nadzornega sveta Občine Kanal ob Soči«, do 3. 1. 2023 do 12. ure.

Več v PRILOGI!

Obrazec za podajo predloga!