Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Obvestilo o Javni razgrnitvi predloga proračuna za leto 2023

Občina Kanal ob Soči objavlja Javno razgrnitev predloga proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023, ki ga je potrdil občinski svet na 2. redni seji, dne, 31. 1. 2023.

Javna razgrnitev bo potekala od 2. 2. 2023 do vključno 16. 2. 2023 na spletni strani občine www.obcina-kanal.si ter na sedežu občine, Trg svobode 23.

Rok za podajanje pripomb je do vključno 16. 2. 2023, osebno do 15. ure, po e-pošti do 24. ure, po pošti šteje, če je bila pripomba oddana, do vključno 16. 2. 2023 (velja poštni žig).

 

Obvestilo o Javni razgrnitvi predloga proračuna za leto 2023

Sklep o potrditvi predloga proračuna za leto 2023

Pripombe občinskih svetnikov na predlog proračuna za leto 2023

 

Uvod v predlog proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 – predlog

Splošni del proračuna 2023 – tabela

Posebni del proračuna 2023 – tabela

NRP 2023-2026 – predlog

Obrazložitev predloga proračuna za leto 2023

Sklep o potrditvi predloga proračuna za leto 2023

Sklep o potrditvi DIIP-ov za investicije uvrščene v NRP 2023-2026 – predlog

Kadrovski načrt za leto 2023 – predlog

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2023- predlog

Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023

Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišči (prodaja) za leto 2023

Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2023 – predlog