Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Vabilo na tematske delavnice za razvoj podeželja

Če želite skupaj z nami učinkovito pristopiti k razvoju našega podeželja, potem je zdaj PRAVI TRENUTEK!

Spet je napočil čas, da se pripravimo na nove priložnosti in izkoristimo možnosti, ki nam jih v novem programskem obdobju ponuja EU za razvoj podeželja. A brez krovnega dokumenta, ki bo opredelil potrebne območja in začrtal prednostne naloge, ne bomo mogli uresničiti zastavljenih ciljev.

Zato je ekipa, ki na Posoškem razvojnem centru skrbi za delovanje lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče, že zavihala rokave in se lotila priprave Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2021–2027.

Pri tem bomo tudi tokrat delovali po principu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da bo strategija nastala na podlagi potreb, ki izhajajo iz okolja. Te pa bomo skušali pridobiti tudi s pomočjo vaših želja, zamisli, poslovnih idej. Zakaj bi torej sploh sodelovali? V nadaljevanju vam ponujamo odgovore, možnosti, priložnosti …

 

Zakaj je dobro, da sodelujem?
Ker bom s sodelovanjem na delavnici lahko izrazil svoje potrebe, zjasnil svojo idejo in prispeval k kakovostnejšemu življenju na podeželju.

 

Na kakšen način lahko uresničim svojo konkretno idejo?
Tako, da mi LAS Dolina Soče ponudi pomoč:
– pri oblikovanju projektne ideje,
– iskanju projektni partnerjev,
– pri iskanju finančnih virov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj,
– pri prijavi na javni poziv LAS.

 

Kako lahko sodelujem?
Ta hip imam na voljo dve možnosti, in sicer:

  • MOŽNOST 1: Predstavim lastno projektno idejo

(Pomembno! Če že imate projektno idejo, ki jo želite s pomočjo sofinanciranih nepovratnih EU sredstev uresničiti v obdobju od 2024 do 2027, vas vabimo, da jo delite z nami. Pri tem uporabite e-obrazec PROJEKTNA IDEJA.)

  • MOŽNOST 2: Se udeležim tematskih delavnic

(Pomembno! Tematske delavnice so primerne za vse, ki še nimate izdelane projektne ideje, kljub temu pa se čutite poklicani, da pomagate pri razvoju okolja, v katerem živite, in na ta način izboljšujete kakovost življenja na podeželju. Na delavnicah se bomo osredotočili na vaše potrebe in potrebe okolja ter jih skušali umestiti v zastavljene prednostne naloge ter projektne aktivnosti, ki nam bodo služile kot izhodišče za pripravo strategije lokalnega razvoja in javnih pozivov LAS Dolina Soče, katere bomo objavili v letu 2024.)

 

Vaše mnenje šteje, zato vabljeni, da nas obiščete na štiri različne tematske sklope, in sicer:

 

V PONEDELJEK, 27.2. MED 17. IN 20. URO V VODNI HIŠI NA MOSTU NA SOČI / OŽIVITEV PODEŽELJA / Podporno reševanje skupnih izzivov na podeželju?

Na kakšen način pristopiti k oživitvi podeželja in k aktivnemu vključevanju skupnosti?

 

V TOREK, 28.2. MED 17. IN 20. URO V ZELENI HIŠI V KOBARIDU, PODJETNIŠTVO NA PODEŽELJU / Nadgradnja obstoječih dejavnosti s podjetniškimi vsebinami

Smo vestni in delavni, a ne znamo zaslužit. Kako nadgraditi te vrednote za uspešno poslovno rast?

 

V SREDO, 1.3. MED 17. URO IN 20. URO V KINOGLEDALIŠČTU TOLMIN / PAMETNO PODEŽELJA / Ustvarjanje novodobnega podeželja

Kako v današnjem času nadgraditi učinkovito, kakovostno staro znanje z digitalno tehnologijo in inovativnimi rešitvami?

 

V ČETRTEK, 2.3. MED 17. IN 20. URO V DOMU ANDREJA MANFREDA V KOBARIDU / EKOLOŠKO KMETIJSTVO / Povezovalno sonaravno in ekološko kmetijstvo

Kako navdušiti in spodbuditi potencialne in obstoječe podjetnike k sonaravnemu in ekološkemu kmetovanju?

 

LAS Dolina Soče si prizadeva, da z delavnicami pokrije celotno območje na katerem deluje, zato se bosta dve dodatni delavnici za območje občine Bovec in Kanal izvede naknadno predvidimo v mesecu aprilu.

 

Za več informacij nas obiščite na spletni strani: www.lasdolinasoce.si ali nas pokličite na telefonsko številko 05 38 43 507 (Greta Černilogar).

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg