Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

ROK SE IZTEKA! Razpis občinskih priznanj za leto 2023

Objavljamo Razpis za občinska priznanja za leto 2023

 

Občina Kanal ob Soči RAZPISUJE za leto 2023 podelitev naslednjih priznanj: 

1. Nagrada Občine Kanal ob Soči

Nagrada Občine Kanal ob Soči je najvišje priznanje v občini in se podeljuje:občanom za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate zaradi znanstvenega odkritja, inovacij, racionalizatorstva ter oblikovanja novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.

Podeli se največ DVE nagradi, od tega eno posamezniku in eno kolektivu. 

2. Priznanje Občine Kanal ob Soči

Priznanje Občine Kanal ob Soči se podeli posameznikom, društvom, zavodom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.

Podeli se največ DVE priznanji, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.
 

- Komisija bo upoštevala predloge, ki bodo prispeli v tajništvo občine do vključno petka, 3. 3. 2023 do 12. ure.

- Anonimnih predlogov komisija ne bo obravnavala.

- Utemeljitev predloga naj bo kratka in jedrnata.


Sklep o razpisu priznanj za leto 2023
Razpis za občinska priznanja za leto 2023

Prejemniki občinskih priznanj po letih (1998 - 2022)

Odlok o priznanjih in Popravek odloka:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=e7ec45d7-96d7-4590-8f1f-a5ab68d3f88f

Datum objave: 1. 2. 2023