Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Izjemno leto 2022 – nakazanih čez 2 milijona EUR brezobrestnih posojil

Leto 2022 je bilo za Javni sklad malega gospodarstva Goriške izredno uspešno – 49 posojilojemalcem smo nakazali 2.313.460 EUR posojil, od tega 1.996.100 EUR v gospodarstvo in 297.360 EUR v kmetijstvo.

Od 1.082.450 EUR posojil na področju investicij v gospodarstvu je 52 % sredstev namenjenih nakupu nove opreme in preostalih 48 % za poslovne prostore. V primerjavi s preteklimi leti je opaziti, da se podjetniki investicij lotevajo bolj zadržano, več je vlog za investicije v nižjih zneskih.

Veliko povpraševanje je po posojilih za obratna sredstva – v te namene smo nakazali 933.650 EUR – saj so se podjetja zaradi energetske krize in težav pri dobavi surovin in materialov na svetovnem trgu odločala za nabavo zalog in si s tem zagotavljala kontinuiteto delovanja.

Na področju investicij v kmetijstvu je bilo teh manj kot v letu 2021, slabih 70 %. Skorajda vsa posojila, 282.360 EUR, so namenjena nakupu opreme in zgolj 15.000 EUR gradnji poslovnega prostora.

Največ vlog smo tako kot vsako leto prejeli iz mestne občine Nova Gorica, kamor smo 27 posojilojemalcem nakazali 1.270.200 EUR, šestim posojilojemalcem iz občine Šempeter – Vrtojba je bilo nakazanih 345.000 EUR, sledita občini Miren – Kostanjevica, kamor smo štirim posojilojemalcem nakazali 275.550 EUR, in občina Brda, kamor smo osmim posojilojemalcem nakazali 221.860 EUR. V občino Kanal ob Soči je bilo trem posojilojemalcem nakazanih 112.850 EUR in v občino Renče - Vogrsko 88.000 EUR.

Trend povpraševanja po naših brezobrestnih posojilih se nadaljuje tudi v letošnjem letu. V prvih dveh mesecih je bilo skupaj nakazanih ali odobrenih 897.100 EUR posojil, saj podjetniki v obdobju spremenljivih obrestnih mer vedno bolj zaznavajo prednosti sodelovanja s skladom.

Več o naših posojilih si lahko preberete na https://www.jsmg-goriska.com/aktualni-razpisi.html ali se z nami posvetujete na telefonskih številkah 05 335 01 73 in 335 03 61.  

Javni_sklad.jpg