Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

JAVNI NATEČJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI REFERENT ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja


JAVNI NATEČJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTOVIŠJI REFERENT ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (šifra delovnega mesta: C026002) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi na uradniško delovno mesto Višji referent za komunalno infrastrukturo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Občine Kanal ob Soči na naslovu Trg svobode 23 v Kanalu ter glede na potrebo in naravo dela tudi izven navedenega kraja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj VIŠJI REFERENT ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO« na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp@obcina-kanal.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Celotno besedilo Javnega natečaja je v Prilogi!

 

Datum objave: 7. 3. 2023

Prijava do: 22. 3. 2023