Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Odločba – Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Občinska uprava Občine Kanal ob Soči izdaja v zadevi pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, naslednjo ODLOČBO.

Odločba je v Prilogi!