Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Odlok o proračunu za leto 2023

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Kanal ob Soči, na svoji 3. redni seji dne, 28. 2. 2023 sprejel ODLOK o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/2023

Odlok

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitev