Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Sporočilo za javnost

Včeraj so občinski svetniki Občine Kanal sprejeli sklep proti povečanju sosežiga in proti povečanju proizvodnje v cementarni Salonita Anhovo.

Glasovanje so občinski svetniki izvedli po predstavitvi študije prof. dr. Griše Močnika, vodje Centra za raziskave atmosfere v Univerzi v Novi Gorici, Določanje virov onesnaženja zraka z delci PM10 na območju občine Kanal – intenzivna kampanja z visoko časovno resolucijo 2021.

 

Študija kaže, da imajo aktivnosti cementarne merljiv in bistven vpliv na oksidativni potencial in s tem onesnaženost zraka.

 

Primerjava izmerjenih vrednosti oksidativnega potenciala* v občini Kanal z objavljenimi vrednostmi v drugih študijah kaže, da z delci onesnažen zrak vpliva na zdravje prebivalcev v občini Kanal tako kot na najbolj onesnaženih delih Evrope.

Pri tem moramo vedeti, da študija ni zajela vplivov na okolje in zdravje ljudi zaradi emisij plinov in lahkohlapnega živega srebra, ki bi lahko še povečali nezaželene vplive na zdravje.

 

Občinski svetniki so se (brez glasu proti) zavzeli za zdravje občanov in glasovali proti povečanju sosežiga in proti povečanju proizvodnje v cementarni Salonita Anhovo. Prepričani so, da je sklep nujno potreben, saj Salonit Anhovo, kljub ugotovitvam študije, nadaljuje z aktivnostmi za povečanje proizvodnje in sosežiga odpadkov s sedanjih 109.000 ton na 220.000 ton.

 

*Oksidativni potencial je parameter, s katerim kvantificiramo škodljivi vpliv z delci onesnaženega zraka na zdravje ljudi (Weber et. al., 2018).