Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Raziskovalni projekt - Vzorčenje tal

Vzorčenje tal v okviru projekta »Ocena potencialnega vpliva sežiga in sosežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh: modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo«

V prihodnjih dneh bo terenska ekipa, v okviru raziskovalnega projekta NIJZ»Ocena potencialnega vpliva sežiga in sosežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh: modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo«, Geološkega zavoda Slovenije in Biotehniške fakultete na območju občine Kanal ob Soči opravljala vzorčenje tal in prahov (hišni, podstrešni, cestni).

Ciljni raziskovalnega projekta:

·         z uporabo dostopnih okoljskih podatkov o kakovosti zunanjega zraka, stanja voda in stanja tal ter dostopnih zdravstvenih podatkov na obravnavanem območju v okolici cementarne Salonit Anhovo (v nadaljevanju: na modelnem območju) ugotoviti povezanost med obratovanjem cementarne Salonit Anhovo na zdravstveno stanje prebivalcev. Pri tem je treba ugotoviti časovno in prostorsko analizo povezanosti med okoljskimi in zdravstvenimi podatki na populacijski ravni;

·         v kolikor obstoječi okoljski podatki iz prejšnjega odstavka niso zadostni, se izvede dodatna vzorčenja in analiza okoljskih vzorcev (pilotna raziskava);

·         ugotoviti obseg območja vpliva Salonita Anhovo na kakovost zunanjega zraka, pri  čemer se uporabljajo ustrezni disperzijski modeli širjenja onesnaženosti zraka;

·         oceniti povezanost med izpostavljenostjo prebivalcev okoljskim dejavnikom tveganja in zdravjem;

·         na podlagi rezultatov študije podati ukrepe za izboljšanje stanja okolja iz zdravja.

·          

V projekt so vključeni Nacionalni inštitut za javno zdravje (vodilni partner); Univerzitetni klinični center v Ljubljani; Onkološki inštitut Ljubljana; Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Univerza v Novi Gorici; Institut Jozef Stefan; Geološki zavod Slovenije.

 

Raziskovalni projekt poteka od oktobra 2022 in se bo zaključil v letu 2024.

 

Vse prebivalce občine vljudno prosimo za sodelovanje.