Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Spremenjena strategija vodooskrbe v Občini Kanal ob Soči: za Anhovo in Deskle bo glavni vodni vir Mrzlek, kar so občani zahtevali že vrsto let

Občinski svetniki Občine Kanal ob Soči so na 4. redni seji v torek, 18. aprila, obravnavali tudi poročilo finančnega vpliva izvedbe investicijskega projekta Povezava na vodovod Mrzlek oziroma variante najema infrastrukture ter storitev, vezanih na pripravo pitne vode za izvajanje storitev GJS »Oskrba s pitno vodo« na območju vodooskrbnega sistema Deskle‑Anhovo-Močila in sprejeli spremenjeno strategijo vodooskrbe, s katero bo vodni vir Mrzlek glavni vir za naselji Anhovo in Deskle.

Vodarna Močila, ki je v lasti Salonita Anhovo, se trenutno uporablja za oskrbo podjetja Salonit Anhovo in tudi kot glavni vir pitne vode naselij Močila, Anhovo in Robidni Breg, pri čemer je vodni vir črpališče v dovodnem rovu HE Plave.

Z željo po zagotovitvi zanesljive in varne vodooskrbe so na občini primerjali finančni vpliv izvedbe investicijskega projekta Povezava na vodovod Mrzlek in uporabo vodnega vira vodarne Močila.

Zaključki analize finančnega vpliva so pokazali, da je investicija v povezavo na vodni vir Mrzlek družbeno-ekonomsko sprejemljivejša, zaradi česar je investicijski projekt v povezavo na vodovod Mrzlek bolj smiseln za izvedbo. Poleg tega vodarna Močila ni primerna kot dolgoročni vir za oskrbovanje s pitno vodo, saj je bistveno bolj izpostavljena onesnaženju kot Mrzlek. Gre namreč za površinski vodni vir, ki je zelo občutljiv na vplive iz okolice, njegovo varovanje pa je zelo zahtevno, saj na kakovost vode vpliva katerikoli izredni dogodek (onesnaženje) na celotnem prispevnem območju (celotna dolina Idrijce in Soče). Gorvodno od mesta črpanja surove vode se nahaja precej naselij in industrije, ki v reko Sočo spuščajo odpadne vode, poleg tega pa vzporedno z reko Sočo potekata tudi pomembna cestna povezava in železniška proga, kar predstavlja veliko nevarnost za onesnaženje z različnimi snovmi, pri čemer je izredno nevarno tudi kakršnokoli kemično onesnaženje. Kadar pride do kemijskega onesnaženja, lahko mine le nekaj ur, preden pride onesnaženje v vodovodni sistem pitne vode. Vodarna Močila kljub prenovi v primeru kemičnega onesnaženja ne more očistiti vode, niti nima avtomatičnega zaznavanja kemične onesnaženosti.

Občina je že prejela odločbo za vodno pravico za oskrbo s pitno vodo na izviru Mrzlek, v proračunu za leto 2023 pa ima tudi že rezervirana sredstva v višini 1.200.000,00 EUR za izvedbo projekta Povezava na vodovod Mrzlek. Prav tako je že pridobila vsa potrebna gradbena dovoljenja in namerava investicijo zaključiti do konca letošnjega leta.