Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče (SD OPPN ČHE Avče)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče (SD OPPN ČHE Avče)