Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

POZIV oškodovancem za prijavo škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. 7. 2023

Zbira se vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi in vodotokih v občini. Škodo na stvareh se bo ocenjevalo na naslednjih obrazcih:

-       Obrazec 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih (sem NE SPADA škoda na kmetijskih pridelkih, ampak škoda kot npr. nanosi mulja na zemljišče po poplavi, plazovitost zemljišča… V kolikor bo Občina s strani Uprave za zaščito in reševanje v prihodnje dobila poziv za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih, bo o tem občane pravočasno obvestila z obvestili po oglasnih deskah in na spletni strani občine);

-       Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah (uničen objekt)

-       Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah

-       Obrazec 5 – Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo)

 

Obrazce izpolnite in jim priložite fotografije iz katerih je razvidna nastala škoda in morebitna druga dokazila (npr. predračuni, računi…). Obvezen je podpis oškodovanca na obrazcu 2x. Prosimo vas, da na obrazcu navedete tudi vašo telefonsko številko.

 

Obrazci so dostopni na občinski spletni strani, na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, lahko pa jih prevzamete tudi na sedežu občine.

 

Izpolnjene obrazce dostavite na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali jih pošljete na elektronski naslov .

 

Rok za dostavo vlog je do srede 23. 8. 2023.

 

Občane obveščamo, da Občina zbira in popisuje škodo na podlagi prispelih vlog oškodovancev ter jih posreduje drugim pristojnim organom RS v reševanje. Odločitev o tem, ali bo kasneje prišlo do morebitnih povračil škod je v pristojnosti drugih pristojnih organov RS.

 

-          Sklep

-          Poziv oškodovancem

-          Obrazec 1

-          Obrazec 3

-          Obrazec 4

-          Obrazec 5

Cenik za Obrazec 4