Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Poziv za evidentiranje škode nastale na kulturni dediščini v neurjih 2023

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, je nedavno izdala več sklepov o pričetku postopka popisa škode, nastale v neurjih v 2023.

Sklepi zajemajo tudi popis škode, nastale na kulturni dediščini. Vnos zabeležene in ocenjene škode v povezavi z lokalnimi skupnostmi koordinira Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Vse oškodovance v naši občini pozivamo, da evidentirajo eventualno škodo na kulturni dediščini in jo sporočijo na pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS OE Nova Gorica, tajnistvo.ng@zvkds.si). V poštev pride škoda na objektih, ki so vpisani v register kulturne dediščine na Ministrstvu za kulturo (RKD) ali z odlokom razglašeni za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena (https://geohub.gov.si/ghapp/giskd/).

 

Popis škode mora ZVKDS  po prej omenjenih sklepih zaključiti do 30.8.2023, zato vas prosimo, da to storite čim prej oz. najkasneje do 23.8.2023.

 

 

Cenik za Obrazec 4