Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

JAVNI RAZPIS za delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II

Objavljamo prosto strokovno - tehnično delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II (J032007)
za določen čas enega leta v Režijskem obratu Občine Kanal ob Soči

Besedilo Javnega razpisa v Prilogi!

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto  Komunali delavec II na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 8 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči.

Dodatne informacije o delovnem področju in javnem razpisu lahko dobite na tel. št. +386 5 39 81 208 pri Vinku Medveščku.

Rok prijave: 4. 10. 2023