Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

POZIV oškodovancem za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo

Zbira se vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10.5.2023 do 1.8.2023.

Škode se zbirajo na za to predpisanem obrazcu 2- Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči

Prijava (obrazec) mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

-       Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

-       Davčna številka nosilca

-       Naslov nosilca

-       KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev (Če KMG-MID ni urejen na datum 31.5.2023 ni upravičen do državne pomoči.)

-       GERK - številka GERK-a

-       VRSTA KULTURE in ŠIFRA - seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

-       POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti

-       POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE –dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

 

Obrazce izpolnite in jim priložite fotografije iz katerih je razvidna nastala škoda. Obvezen je podpis oškodovanca na obrazcu 2x (vlogo se podpiše na dveh mestih). Prosimo vas, da na obrazcu navedete tudi vašo telefonsko številko.

 

Obrazci so dostopni na občinski spletni strani, na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, lahko pa jih prevzamete tudi na sedežu občine.

 

Izpolnjene obrazce dostavite na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali jih pošljete na elektronski naslov .

 

Rok za dostavo vlog je do petka 3.11.2023.

 

Za morebitne dodatne informacije in pojasnila pokličite na tel.: 05/39 81 205 (Andreja Nanut).

 

Obrazec za prijavo v Prilogi! Obrazec 2.docx