Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Poziv k prijavi škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe na območju občine Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči obvešča, da na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 84414/2023-5–DGZR z dne 9. 11. 2023, pričenja z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe.

Rok za zbiranje vlog je do petka, 17. novembra 2023.

Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji (priznanih kultur) se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na prizadetih kulturah zaradi posledic pozebe v obdobju od 3. do 7. aprila 2023.

Škodo prijavite na Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, ki je priložen spodaj ali v fizični obliki v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.

Upravičenci za prijavo škode so oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oziroma imajo urejeno številko KMG-MID.

Prijavni obrazec mora biti izpolnjen čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami in mora vsebovati naslednje obvezne podatke:

Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva Davčna številka nosilca kmetijskega gospodarstva Naslov nosilca kmetijskega gospodarstva KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev Številka GERK, kjer je bila kultura poškodovana Vrsta poškodovane kulture in šifra – po seznamu priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih znotraj GERK-a Telefonska številka in e-mail naslov nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma kontaktne osebe.

Obrazec 2 mora biti lastnoročno podpisan s strani nosilca kmetijskega gospodarstva na dveh predpisanih mestih. Priložite lahko tudi eno ali več fotografij nastale škode.

Obrazec 2 mora biti oddan najkasneje do 17. 11. 2023 (velja datum poštnega žiga). Prijavo je mogoče oddati osebno, v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal; po pošti, s priporočeno pošiljko na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213  oziroma po elektronski pošti na naslov  z navedbo »Prijava škode-pozeba od 3. do 7. 4. 2023«.

 

Za dodatne informacije prosim pokličite na tel.: 05/39 81 205 (Andreja Nanut).