Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Obvestilo za občane - Kako postopati v primeru potrebe po gasilski intervenciji in drugih služb za zaščito in reševanje

Klic v sili

 

Kdaj potrebujemo klic v sili na številko 112?

 

1.     Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije.

 

2.     Če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja.

 

3.     Če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

 

To je hkrati tudi edina številka, ki naj bi jo uporabljali v primeru raznih nevšečnosti ob posledicah divjanja naravnih nesreč. Hitra in učinkovita pomoč je le klic stran, zagotovimo si jo skupaj!

 

Klic v sili 112

Ko kličete na številko 112, povejte:

·  Kdo kliče.

·  Kaj se je zgodilo.

·  Kje se je zgodilo.

·  Kdaj se je zgodilo.

·  Koliko je ponesrečencev.

·  Kakšne so poškodbe.

·  Kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave).

·  Kakšno pomoč potrebujete.

 

Pravno obvestilo

Ob klicu na številko 112 samodejno pridobimo podatke o telefonski številki in lokaciji kličočega. Pogovor kličočega z operativcem v regijskem centru za obveščanje in reševalci snemamo. Podatke hranimo 6 mesecev. Zloraba klica na 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je kazniva.

 

Vir: Spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje

Številka 112 je skupna evropska številka za klic v sili, ki jo od leta 1997 uporablja tudi Slovenija. Klic je brezplačen tako s stacionarnih, kot tudi mobilnih telefonov ter deluje vse dni v letu, 24 ur na dan. Ob klicu na to številko se povežete z operaterjem Centra za obveščanje, ki vam bo nudil ustrezno pomoč in vas usmeril k ustreznim reševalnim službam. Prednost klica v sili na številko 112, je tudi v tem, da se operaterju v Centru za obveščanje v večini primerov prikaže lokacija kličočega, kar velikokrat omogoča hitrejšo napotitev potrebne pomoči.

Zakaj je torej ključno, da uporabljamo prav številko 112?

1.       Hitrost odziva: Čas je ključnega pomena pri nujnih situacijah. Klic na številko 112 omogoča takojšen odziv reševalcev, ki so usposobljeni za hitro ukrepanje in reševanje življenj.

2.       Enostavno pomnjenje: Številka 112 je enostavna in univerzalna. Občani se je lahko zapomnijo brez težav, kar pomeni, da lahko hitro in brez razmišljanja ukrepajo v kritičnih trenutkih.

3.       Celovita pomoč: Ne glede na vrsto nujne situacije,  številka 112 poveže klicatelje s ustreznimi službami. To omogoča celovito obravnavo različnih nujnih primerov.

4.       Usklajenost delovanja: Enotna številka za vse nujne primere omogoča boljšo usklajenost delovanja različnih enot in služb, kar povečuje učinkovitost reševanja.

5.       Pokrivanje različnih nujnih primerov: Ne glede na to, ali gre za nesrečo, požar, medicinsko pomoč ali druge nujne situacije, številka 112 je zmeraj pravi naslov za pomoč.

 

Izpostava URSZR Nova Gorica

Kliv  v sili TU!