Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

JAVNI NATEČAJ za prosto uradniško delovno mesto Višji referent za komunalno infrastrukturo

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja

JAVNI NATEČJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI REFERENT ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 
(šifra delovnega mesta: C026002)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj VIŠJI REFERENT ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO« na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči in na Zavodu za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan med 10. in 11. uro na tel. št. 05 39 81 200 in e-naslovu: .

 

Besedilo Javnega natečaja v Prilogi!

 

Datum objave: 23. 1. 2024

Rok prijave: 31. 1. 2024