Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice

Občinski svet je na 10. redni seji, dne, 19. marca 2024 sprejel

SKLEP o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra.

Sklep v prilogi TU!