Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Vpis lastninske pravice na nepremičnini v korist Občine Kanal ob Soči

Občinska uprava Občine Kanal ob Soči izdaja po uradni dolžnosti naslednjo

Odločbo!