Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem v Kanalu

Občina Kanal ob Soči objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM.

 

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v pritličju oz. prvi etaži na naslovu Vojkova ulica 1, Kanal, skupne površine 20,52 m2, del stavbe 177, ki stoji na parceli *94, katastrska občina 2269 Kanal. Locirana je v samem centru naselja Kanal.

Nepremična je v lasti Občine Kanal ob Soči v deležu do 1/1 (do celote). Predmet najema je poslovni prostor v pritličju oz. prvi etaži, skupne površine 20,52 m2 in obsega prostor 1 v izmeri 15,80 m2 (bivša cvetličarna) in prostor 2 v izmeri 4,72 m2 (bivše skladišče). Nepremičnina bo oddana v najem po načelu videno-najeto.

Nepremičnina se oddaja za poslovni najem, za določen čas 3 (treh) let z možnostjo podaljšanja

Izhodiščna višina mesečne najemnine znaša 90,00 EUR na mesec. Višina najemnine se letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnino se plačuje mesečno na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči na osnovi izstavljenega računa.

Namere se oddajo na obrazcu, ki je priloga te objave, v roku 20 dni od objave na spletni strani najemodajalca. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zahtevane podatke na obrazcu.

 

Namera

Prijavni obrazec

 

Datum objave: 18. 6. 2024