Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Vodovod PRILESJE in GORENJE POLJE: Preklic ukrepa prekuhavanja

Prekuhavanje pitne vode iz vodovodnega omrežja PRILESJE ni več potrebno. S tem je preklican ukrep o obveznem prekuhavanju z dne 11.06.2024

Prekuhavanje pitne vode iz vodovodnega omrežja GORENJE POLJE ni več potrebno. S tem je preklican ukrep o obveznem prekuhavanju z dne 23.06.2024

Vodo iz vodovoda je za uporabo v prehrambene namene še naprej potrebno prekuhavati na vseh vaških vodovodih: Goljevica, Krstenica, Čolnica, Gor. Nekovo, Doblar, Srednje in Paljevo.

 

Režijski obrat