Na vsebino

Javna razgrnitev osnutka Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009

Občina Kanal ob Soči objavlja Javno razgrnitev osnutka Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009.
Javna razgrnitev poteka od 18. 11. 2008 do vključno 3. 12. 2008.
Pisne pripombe na osnutek odloka o proračunu, dostavite osebno ali po pošti na sedež občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ter po elektronski pošti na naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si
Upoštevali bomo le pisne pripombe, ki bodo prispele do roka.

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009 - OSNUTEK.
Splošni del - obrazložitev
Splošni del - tabele
Posebni del - obrazložitev
Posebni del - tabele
NRP - obrazložitev
NRP - tabele

Pripombe svetnikov na osnutek Odloka o proračunu za leto 2009