Javna razgrnitev Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019

Občina Kanal ob Soči objavlja javno razgrnitev predloga Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019, ki ga je potrdil občinski svet na 2. redni seji, dne 7.3.2019.

Javna razgrnitev bo potekala od petka, 8.3.2019 do vključno petka, 22.3.2019 na spletni strani občine www.obcina-kanal.si ter na sedežu Občine Kanal ob Soči.

Pripombe na predlog proračuna lahko občani posredujejo na sedež Občine Kanal ob Soči izključno v pisni obliki, in sicer osebno ali po pošti na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po e-pošti na naslov obcina.kanal@obcina-kanal.si.

Rok za podajanje pripomb je do vključno petka, 22.3.2019 do 15.00 ure.

GRADIVO
Proračun 2019 – predlog – uvod
Proračun 2019 – predlog – sklep
Odlok-Proračun2019-predlog
Splošni del-tabela
Posebni del-tabela
NRP-tabela
Obrazložitve proračuna 2019-predlog
Kadrovski načrt-2019
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2019
Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019
Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2019 prodaja
Obrazec št. 2b – Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2019 prodaja
Letni program športa 2019 – predlog

Pripombe in predlogi občinskih svetnikov