Objavljamo Javno naročilo Energetska sanacija podstrešja Osnovne šole Kanal

Obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil 26.04.2019 objavili naročilo, Energetska sanacija podstrešja OŠ Kanal. Oznaka naročila je JN002671/2019-W01.

PRILOGE:

Razpisna dokumentacija.pdf
Obrazec št. 1 - Predračun.docx
Ponudnik obrazci št. 2 - 13.docx
Obrazec št. 14 - Popis del.xlsx
1. NAČRT ARHITEKTURE PZI OŠ KANAL.pdf
Narocnik_ESPD.xml
Partner - obrazci.docx
Podizvajalec - obrazci.docx

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=306673