Na vsebino

Razpis občinskih priznanj za leto 2020

Občina Kanal ob Soči

RAZPISUJE
Podelitev naslednjih priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2020

1. Nagrada Občine Kanal ob Soči
Podeli se največ dve nagradi, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.

2. Priznanje Občine Kanal ob Soči
Podeli se največ tri priznanja, od tega dve posameznikom in eno kolektivu.

Razpis
Prejemniki priznanj po letih

Odlok o priznanjih in Popravek odloka:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=e7ec45d7-96d7-4590-8f1f-a5ab68d3f88f

Komisija bo upoštevala predloge, ki bodo prispeli v tajništvo občine do vključno torka, 3. 3. 2020, do 12. ure.

Anonimnih predlogov komisija ne bo obravnavala.
Utemeljitev predlogov naj bo kratka in jedrnata.