Na vsebino

PODALJŠAN ROK za Pobude za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občine Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči obvešča občane in vso zainteresirano javnost, da se rok za oddajo predlogov za spremembo statusa zemljišč glede zazidljivosti in druge pobude ali predloge vezane na prostorsko urejanje na območju Občine Kanal ob Soči

v sklopu priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči podaljša do vključno 31. 8. 2020.

Odločitev o podaljšanju roka je sprejeta z namenom, da se v največji možni meri odpravijo morebitne posledice ovir, oziroma omejitev, ki so nastale pri pripravi in oddaji pobud zaradi ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa, ki povzroča bolezen Covid-19, sprejetih na območju Republike Slovenije.

Vse ostale informacije, v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN Občine Kanal ob Soči je možno dobiti v prostorih Občine Kanal ob Soči, vsak dan v času uradnih ur ali na e-naslovu: .

Vse o postopku oddaje pobude ter Obrazec za pobudo najdete TU