Na vsebino

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve

Občina Kanal ob Soči na podlagi sedmega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora - ZureP-2 (Ur. list RS, št. 61/2017) objavlja javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi zaselka Vrtače, v enoti urejanja prostora PL01.

Priloge
- Javno naznanilo
- Pobuda
- Elaborat