Izredno uničenje NUS

Obveščamo vas o IZREDNEM UNIČENJU NUS v kraju Vrtače v Občini Kanal ob Soči, dne 09.09.2021

Obveščamo vas, do bo  v skladu z elaboratom št. 843-3/2021-103- DGZR z dne  08. 09. 2021  in v skladu z odobritvijo intervencijskega uničenja NUS  št.843-3/2021-100 DGZR z dne 01.09..2021

V  četrtek dne, 09.09.2021 Državna enota za varstvo pred NUS, Uprave RS za zaščito in reševanje, na podlagi navodila za zagotavljanje splošne varnosti v objektih začasnega skladiščenja NUS in postopkom z oporečnimi NUS št. 843-4/2016-90-DZGR izvajala  načrtovano  intervencijsko uničenje NUS na območju Vrtač od 08:00 do 16:00 ure. 

 

 Zborno mesto  dne 09.09.2021 Marija Snežna nad Avčami (glej skico v prilogi) ob 08:00 uri.  

Marija_Sne__na_nad_Av__ami.jpg