Na vsebino

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

Na podlagi 5. člena Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 76/2008), Občina Kanal ob Soči vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali ter te razpisne dokumentacije predložijo svojo prijavo.

Javni razpis

Razpisna dokumentacija