Na vsebino

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2022

Objavljamo JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2022

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM JR za sofinanciranje LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2022

- Poročilo

Vrednotenje programov športa

 

POROČILO o sofinanciranju programov v športu v letu 2021

Razpisna dokumentacija:

Sklep o začetku postopka

Sklep o imenovanju komisije

Letni program športa

Besedilo razpisa

Merila

Razpisni obrazci

Vzorec pogodbe 

Zahtevek za izplačilo sredstev

Odlok o LPŠ, Uradni list, RS št. 51/2021, z dne 2. 4. 2021

LPŠ za 2022,Uradni list RS, št. 6/2022, z dne 14. 1. 2022

 

Rok za oddajo vlog je vključno do petka, 4. 3. 2022.