Na vsebino

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav

Objavljamo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kanal ob Soči v letu 2022.

Rok za prijavo na razpis je 31.10.2022 oz. se razpis lahko zaključi predčasno v primeru porabe višine sredstev namenjene za ta javni razpis.

Odpiranje vlog bo 15.6.2022 in 7.11.2022.

Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom glede upravičenosti in pogoji za kandidiranje pri vodji Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, Vinku Medveščku, tel. (05) 39 81 208 oz. ostale informacije v zvezi z javnim razpisom pri Andreji Nanut, tel. (05) 39 81 205.

 

Javni razpis MKČN 2022

Razpisna dokumentacija MKČN 2022

Informativni seznam stavb