Na vsebino

ROK SE IZTEKA!! Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za Lokalne volitve

Občina Kanal ob Soči na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, 8/2015 in 6/2018- Odl. US) ) objavlja

Pogoje za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za Lokalne volitve, ki bodo v nedeljo, 20. novembra  2022.

Občina Kanal ob Soči bo organizatorjem volilne kampanje brezplačno zagotovila označena plakatna mesta na osmih lokacijah in sicer; v Ložicah, Desklah, Kanalu, Ročinju, Ligu, Kambreškem, Levpi in Kalu nad Kanalom.

Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest oddati najkasneje do ponedeljka, 24. 10. 2022, do vključno 12. ure, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,  ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si, s pripisom »Lokalne volitve 2022«.

Po pošti poslana vloga mora (ne glede na vrsto pošiljke) prav tako prispeti na naslov do navedenega datuma in ure.

Žrebanje označenih plakatnih mest bo v torek, 25. 10. 2022, ob 10. uri v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. O rezultatih žrebanja bodo organizatorji volilne kampanje obveščeni po elektronski pošti še isti dan.

Plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih za volilno kampanjo bo možno, vendar največ 5 plakatov na vlagatelja po veljavnem ceniku (Uradni list RS, št. 12/2012)

Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od petka, 28. 10. 2022 dalje. Organizatorji volilne kampanje dostavijo plakate na sedež občine.

Plakate namešča in odstranjuje Režijski obrat občine Kanal ob Soči.

Plakatiranje se bo izvajalo dvakrat tedensko ob torkih in petkih.

Celotno besedilo  si lahko preberete vv prilogi!