Na vsebino

Prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec[i] za upravno pravne zadeve

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja

RAZPIS ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC[i] ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE (šifra delovnega mesta: C027010) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom.


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·         najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri ali prva bolonjska stopnja pravne smeri;

·         najmanj 4 leta delovnih izkušenj;

·         opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka;

·         opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;

·         osnovo znanje angleškega jezika;

·         usposobljenost za oblikovanje besedil in preglednic z osebnim računalnikom;

·         državljanstvo Republike Slovenije;

·         znati uradni jezik;

·         ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

·         zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.


Od kandidata se pričakuje tudi naslednja znanja in izkušnje:

- komunikacijske sposobnosti,

- delovne izkušnje v zvezi z delovnim področjem.

Zaželen je opravljen pravosodni izpit.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj VIŠJI SVETOVALEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE« na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 14 dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.  Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10.00 do 11.00 ure pri direktorici občinske uprave, mag. Katjuši Stanič, na tel. št. ++ 386 5 398 12 00 in e-naslovu:

Besedilo javnega natečaja v Prilogi!

Prijava do: 11. 4. 2023