Na vsebino

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za upravno pravne zadeve

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja


RAZPIS ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE (šifra delovnega mesta: C027010) za določen čas enega leta, s polovičnim delovnim časom in s poskusnim delom.

Besedilo razpisa v Priponki!

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj VIŠJI SVETOVALEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE« na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure pri mag Katjuši Stanič, direktorici občinske uprave na tel. št. ++ 386 5 39 81 200 in e-naslovu: .