Na vsebino

JAVNI RAZPIS za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči za leto 2023

Občina Kanal ob Soči objavlja JAVNI RAZPIS za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči za leto 2023

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep: Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete.

Javni razpis je odprt od dneva objave do vključno 12.6.2023. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do vključno 12.6.2023. Vloge morajo biti predložene osebno do 12. 6. 2023 do 15.00 ure na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti pa do 12.6.2023 do 24. ure (velja poštni žig). Prepozno oddane vloge bodo s sklepom zavržene.

Vse informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8.00 in 14.00 uro pri Metodi Humar na telefonski številki 05/39 81 209 ali na elektronskem naslovu .
 

Končno Poročilo Javnega razpisa za gospodarstvo za leto 2023

Poročilo o odobrenih sredstvih
 

Sklep o začetku postopka

Sklep o imenovanju komisije

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023.