Na vsebino

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za prostorsko premoženjske zadeve

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO SVETOVALEC ZA PROSTORSKO-PREMOŽENJSKE ZADEVE (šifra delovnega mesta: C027005)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj SVETOVALEC ZA PROSTORSKO - PREMOŽENJSKE ZADEVE« na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10.00 do 11.00 ure pri mag. Katjuši Stanič, na tel. št. 05 39 81 200 in e-naslovu: .

Besedilo javnega natečaja v Prilogi!