Na vsebino

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Občinski svet je na svoji 10. redni seji, dne, 19. marca 2024 sprejel

SKLEP o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra.

Sklep v prilogi TU!