Na vsebino

Objava o 1. javnem pozivu LASR Alpske reke

Spoštovani!

LASR Alpske reke, vabi vse zainteresirane, ki želite prispevati k razvoju lokalne skupnosti in ribištva na območju Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, da svojo vlogo oddate na:

1. Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za LASR Alpske reke za programsko obdobje 2021–2027 v letu 2024 in s tem prispevate k razvoju lokalne skupnosti.

Javni poziv je objavljen: 17. 4. 2024

Več na spletni strani www.lasralpskereke.si

Višina razpoložljivih sredstev znaša: 680.000 EUR.

Razdelitev sredstev glede na tematska področja ukrepanja:

Razvoj in trženje v akvakulturi in ribištvu / 300.000 EUR Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost / 80.000 EUR Skupnost, ranljive skupine in delovna mesta / 200.000 EUR Razvoj ribiškega turizma in akvakulture / 100.000 EUR

Vlogo na javni poziv lahko oddate na naslednja načina:

  •     pošljete priporočeno po pošti na Posoški razvojni center, LASR Alpske reke, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 7. junija 2024 ali     osebno dostavite na isti naslov v pisarno LASR Alpske reke, najkasneje do 7. junija 2024 do 13. ure.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je po navadni pošti oddana priporočeno do 7. junija 2024 ali če je osebno oddana na zgoraj navedeni naslov, najkasneje do 7. junija 2024 do 13. ure.

 

Kontaktna oseba na Posoškem razvojem centru:

  • Greta Lizabeta Črnilogar, tel. 05 38 41 507, e-pošta: Meta Pajer, tel. 05 38 41 518, e-pošta:

Informativna delavnica z namenom predstavitve javnega poziva bo v torek, 7. maja 2024, ob 16. uri v Vodni hiši na Mostu na Soči.

Svetovalni dnevi (odprta pisarna):

  • 16. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 / Pisarna LASR Alpske reke, Tolmin 23. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 / Pisarna LASR Alpske reke, Tolmin 13. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 / Turizem Bohinj, Stara Fužina 27. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 / Turizem Bohinj, Stara Fužina

 

 

 

www.prc.si, www.lasdolinasoce.si, www.lasralpskereke.si

OBJAVA_1._Javni_poziv_za_2024.png